Teameffectiviteit

Als je wil werken aan teameffectiviteit, dan bedoelen we vaak effectief samenwerken, communiceren, samen hetzelfde doel bereiken.

Een gedegen inventarisatie van gezamenlijke onderliggende waarden gaat hieraan vooraf. Een effectieve manier die Mental Captial hiervoor toepast zijn groepsopdrachten. Dit zijn opmaat gesneden opdrachten, en hier komt de expertise van het therapeutschap perfect van pas. Snel, effectief, maar ook confronterend. Gelardeerd met visuele ijkpunten en resultaat.

Hoe & waar

Teameffectiviteitssessies vinden in groepsverband plaats van maximaal 8 personen *.
Teameffectiviteitssessies kunnen op je eigen locatie plaatsvinden, maar beter is om dit off-site te doen. 

Kosten

Trainerskosten per dagdeel € 375,00, een dagdeel is 3 uur, maximaal 8 personen.
Kosten zijn exclusief voorbereidingskosten, exclusief reiskosten & reistijd, exclusief BTW.
Kosten zijn inclusief benodigd creatief materiaal.

 * Indien opschaling van het aantal deelnemers wenselijk kan Mental Capital dit faciliteren met collega's die beschikken over de juiste certificering.