coachingsmethodieken en technieken

Coach methodiek

Geheel van op theorieën gebaseerde begeleidingsmethoden die worden gebruikt om je coachdoel te bereiken:

 • NLP
 • Oplossingsgerichte psychologie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Schematherapeutische grondslag
 • Systeemtherapeutische grondslag
 • EFT
 • Ervaringsgerichte grondslag
Coach techniek

Kennis, vaardigheid en hulpmiddelen die we inzetten in de begeleiding om je coachdoel te bereiken:

 • Kernkwadranten
 • Rollenspel
 • Mindmap
 • Huiswerk
 • Ervaringsleren

Afhankelijk van je doel in je coachingstraject en coachingshulpvraag wordt er volledig maatwerk geleverd. De voortgang wordt uiteraard tijdens je coachingstraject gemonitord.