coachingsmethodieken en technieken

Coach methodiek

Geheel van op theorieën gebaseerde begeleidingsmethoden die worden gebruikt om het doel te bereiken:

 • NLP
 • Oplossingsgerichte psychologie
 • Motiverende gespreksvoering
 • Schematherapeutische grondslag
 • Systeemtherapeutische grondslag
 • EFT
 • Ervaringsgerichte grondslag
Coach techniek

Kennis, vaardigheden en hulpmiddelen die we o.m. inzetten om het doel te bereiken:

 • Kernkwadranten
 • Rollenspel
 • Mindmapping
 • Out-come model
 • Huiswerk
 • Ervaringsleren d.m.v. opdrachten

In het coachingstraject of trainingshulpvraag wordt volledig maatwerk geleverd. De voortgang wordt uiteraard gemonitord op vooraf gestelde doelen.

 

Kijk hier voor informatie over mijn referenties over coaching en training.