familiebedrijven

In een familiebedrijf lopen emotie en zuivere communicatie door elkaar heen. Dit is de brandstof voor onheldere communicatie en conflicten binnen het familiebedrijf. En daarom kun je verschrikkelijk als ondernemer vastlopen.

De uitkomst is het hernieuwd expliciteren van ieders rol en belang binnen het familiebedrijf. Binnen dit proces komen grofweg drie aspecten aan de orde:

  • vier verschillende rollen en belangen in familiebedrijven;
  • de drie hoofdoorzaken van conflicten in familiebedrijven;
  • de voordelen van de familieraad en het familiestatuut.

Dit artikel gaat nader in op familiebedrijven en de verschillende rollen en belangen die hoofdrolspelers in het familiebedrijf kunnen hebben (bron: Communicatie en conflicten in het familiebedrijf, Bles-Temen, L & Floren, F, oktober 2019):

  • de persoonlijke rol,
  • familierol,
  • bedrijfsrol en
  • eigenaarsrol.

Deze rollen kunnen de oorzaak zijn dat de communicatie niet altijd succesvol verloopt en eventueel tot conflicten leidt. Het is van belang dat adviseurs of coaches van familiebedrijven de drie hoofdoorzaken van conflicten kunnen onderkennen:

  • rolverwarring,
  • rolonduidelijkheid en
  • systeemdominantie.

Het opstellen van een familiestatuut kan een goede methode zijn om de communicatie tussen de relevante hoofdrolspelers te faciliteren en tegelijkertijd afspraken vast te leggen voor de wijze waarop de familie met het familiebedrijf wenst om te gaan.

De doelstelling van een statuut is een duurzaam evenwicht bevorderen tussen het belang van de familie en van het bedrijf

Onze coach-therapeut is ook systeemtherapeutisch werker, en heeft o.m. een eenjarige vervolgopleiding met succes gevolgd op het gebied van Psychologie die zich richt op systemen en relaties in gezinnen en organisaties. Ons samenwerkingsverband is gebaseerd op 100% maatwerk.

kosten 

Al onze coachingssessies zijn 100% maatwerk. In het proces worden individuele- en familie sessies afgewisseld. Afhankelijk van welke soort coaching nodig is, wordt een intake, doelenlijst en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Onderwerpen zoals kosten, aantal sessies, doelen, evaluatiemomenten zijn logische onderdelen binnen het familiebedrijf coachingstraject. Zo weten beide partijen wat, waar en hoe er geleverd wordt door Mental Capital. Helder en transparant. Het uurtarief is € 149,00 ex btw, ex eventuele reis- & verblijfskosten.

 

Wil je meer weten neem contact met ons op.

 

Kijk hier voor informatie over coaching en samenwerkingsdilemma's.