vertrouwenspersoon

Voor een organisatie en haar medewerkers is het zeer wenselijk om een externe vertrouwenspersoon aan te stellen. Iemand die geen dubbel rol heeft binnen de organisatie. Iemand die geheel onafhankelijk is. Zo'n persoon kan als teammentor fungeren. Op basis van systeemtherapeutische technieken bijvoorbeeld.

Een vertrouwenspersoon krijgt te maken met integriteitskwesties, pestgedrag op de werkvloer, seksuele intimidatie, persoonlijke problematiek. De vertrouwenspersoon van Mental Capital huurt een organisatie in. Gesprekken vinden vanwege het privacy gevoelige element off-site plaats. De gesprekken zullen veelal gelardeerd zijn met doe-oefeningen (ervaringsoefeningen).

Mental Captal heeft een beroepsgeheim, maar ook een meldingsplicht als het gaat om huiselijke geweld en kindermishandeling.

hoe & waar

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn individueel en off-site, vanwege pricavy waarborg.

kosten 

Vertrouwenspersoon gesprekken per sessie € 149,00. Sessie duur is 60 minuten, waarvan 15 minuten zijn gereserveerd voor verslaglegging.
Kosten zijn exclusief reiskosten, exclusief reistijd, exclusief BTW.

additioneel

Accommodatie, catering.

Kijk hier voor informatie over interim management.