brainstorm sessie

Zodra jouw belemmerende overtuigingen helder op je netvlies staan, kom je dichterbij het doel. Dus eerst inventariseren van deze denkbeelden, gedachten, is noodzakelijk binnen het bereiken van een doel. Hierna is het van belang om je doel duidelijk vorm te geven. Mental Capital gebruikt hiervoor verschillende technieken, afhankelijk wat past bij het beoogde doel. Dus, belemmerende overtuigingen en het niet bereiken van je doel heeft altijd een dwarsverband.

Mental Capital begeleidt je in dit proces.

hoe & waar

Brainstormsessies vinden in groepsverband plaats, maximaal 8* personen.
Brainstormsessies kunnen op je eigen locatie plaatsvinden, maar beter is om dit off-site te doen. 

kosten

Trainerskosten per dagdeel € 1.899,00, een dagdeel is 3 uur, maximaal 8* personen.
Kosten zijn exclusief voorbereidingstijd, exclusief reiskosten, exclusief reistijd, exclusief BTW. Wil je meer weten?, neem contact met ons op.

* Indien opschaling van het aantal deelnemers wenselijk is, kan Mental Capital dit faciliteren met collega-trainers die beschikken over de juiste certificering. Kwaliteitsborging en een meerprijs is dan logischerwijs van kracht.

additioneel

Accommodatie, catering.

 

 

Kijk hier voor informatie over onze kennisbank.