intervisie voorzitter

Een intervisie voorzitter van Mental Capital beschikt over de juiste vaardigheden om een intervisie in goede banen te leiden, de diepgang van de intervisie en reflectie van verschillende casussen te onderzoeken binnen een veilige atmosfeer.

hoe & waar

Intervisie sessies vinden in groepsverband plaats, maximaal 6 personen.
Intervisie sessies kunnen op je eigen locatie, off-site of online plaatsvinden. Effectieve intervisie tijd is maximaal 90 minuten. 

kosten

Voorzitten van intervisie sessie is € 149,00 per uur, maximaal 6 personen. 

Kosten zijn exclusief voorbereidingstijd, exclusief verslaglegging, exclusief reiskosten, exclusief reistijd, exclusief BTW.

Dit is exclusief voorbereiding en inlezen op jullie thema's.

additioneel

Accommodatie, catering.

Kijk hier voor informatie over vitaliteitsadviseur.