team coaching

Team coaching door Mental Capital

jullie situatie
 • binnen het team zijn communicatie problemen
 • binnen het team zijn conflicten
 • de effectiviteit van het team loopt achteruit
 • het team is gemotiveerd om een gedegen (door)start maken
 • het team heeft behoefte aan professionele tools en aanleren van (soft)skills.
er is dus behoefte aan professionele begeleiding
 • team coaching gebeurt door een ervaren coach
 • team coach van Mental Capital heeft zelf teams aangestuurd
 • team coaching maakt moeilijke zaken (weer) bespreekbaar
 • team coaching verstrekt vertrouwen, sfeer, loyaliteit en dynamiek
 • team coaching laat het team (weer) effectief samenwerken
hoe we dat doen

In een vrijblijvend oriënterend gesprek inventariseren we de coaching behoefte. We sluiten hier de aard en duur van de coaching op aan en maken een match met een Mental Capital coach. Het coachingsproces wordt gedocumenteerd, doelen worden gesteld en voortgang wordt bijgehouden.

voor wie

Team coaching door Mental Capital wordt toegepast bij onder andere:

 • management teams
 • project teams
 • afdelingen of business units
 • startende en fuserende teams
waar

Coachsessies voor teamcoaching zijn in groepsverband. De coachingslocatie is afhankelijk van het beoogde doel binnen het coachingstraject kan dit on site dan wel off-site. De ervaring leert dat off-site meer inspiratie met zich meebrengt.

kosten 

Al onze coachingssessies zijn maatwerk. Afhankelijk van welke soort coaching nodig is, wordt een individuele intake, doelenlijst en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Onderwerpen zoals kosten, aantal sessies, doelen, evaluatiemomenten zijn logische onderdelen binnen het coachingstraject. Zo weten beide partijen wat, waar en hoe er geleverd wordt door Mental Capital. Helder en transparant. Het uurtarief is € 299,00, maximaal 6 personen per sessie, ex btw, ex eventuele reis- & verblijfskosten. Contact.

additioneel

Accommodatie, catering. 

Kijk hier voor life coaching.