ziekteverzuim coach

Ziekteverzuim, in praktische zin regel je dit met ingehuurde arbodienst. Herstel en bewustwording van gedrag, daar heb je een andere professional voor nodig. Als werkgever heb een (preventieve) rol in het kader van PSA - psychosociale arbeidsbelasting - en een re-integratie verantwoordelijkheid. De psychosociale werkdruk die een werknemer ervaart heeft een relatie met werkomgeving en eigen gedragspatronen. Door beide inzichtelijk te maken kan PSA aangepakt worden. 

emotionele problemen

Het verwerken van traumatische ervaringen of het leren uiten en vormgeven van emoties.

gedragsmatige problemen

Het leren structuur aanbrengen, leren chaotisch gedrag tegen te gaan, verminderen van probleemgedrag, leren beter om te gaan met frustraties, leren om controle te verminderen, concentratie leren verhogen, doorzettingsvermogen vergroten.

conflictverwerking

Om leren gaan met tegenstellingen, conflicten leren vormgeven en verwerken.

egoversterking

Ontdekken en uitbreiden van mogelijkheden en onmogelijkheden, vergroten van
zelfvertrouwen en zelfbeeld, leren accepteren van grenzen en beperkingen, ontwikkelen van eigenheid en identiteit.

sociaal functioneren

Leren samenwerken, leren kijken en luisteren naar anderen, bevorderen van assertiviteit, leren grenzen te stellen, rekening leren houden met anderen.
De werkwijze is gebaseerd op methodiek en de beoogde gezamenlijk gestelde doelen, teneinde psychosociale arbeidsdruk te verminderen.

hoe & waar

Behandelsessies zijn individueel en kunnen op je eigen locatie plaatsvinden, maar beter is om dit off-site te doen. 

kosten 

Behandeling per sessie € 149,00. Sessie duur is 60 minuten, waarvan 15 minuten zijn gereserveerd voor verslaglegging.
Kosten zijn exclusief reiskosten, exclusief reistijd, exclusief BTW.

additioneel

Accommodatie, catering.

Kijk hier voor informatie de vertrouwenspersoon.