the path to succes is to take massive, determined action

mental capital

Waarom Mental Capital?

Niet alleen voor je persoonlijke groei, zelfbewustzijn en gedragstransformatie, maar ook positieve invloed op jouw sociale omgeving.

                          Because happy people are more successful

We hanteren een fundamentele benadering van gedragstraining, waarbij zichtbaar gedrag wordt gekoppeld aan onzichtbare basisbehoeften. Het begrijpen van de onderliggende dynamiek is cruciaal om bewuste gedragsverandering mogelijk te maken. Het feit trainingsdeelnemers de kans krijgen om veilig te experimenteren met nieuw gedrag in ons “gedragslaboratorium” is een waardevol element, om nieuw gedrag te doorleven en te verankeren.

Het idee van positieve kruisbestuiving en een positieve “olievlek” voor de omgeving benadrukt het bredere effect van individuele gedragsverandering op anderen én de maatschappij als geheel. Het is inspirerend dat onze sessies (verandertrajecten, workshops & trainingen) niet alleen gericht zijn op persoonlijke groei, maar ook op het creëren van een positieve invloed op jouw sociale omgeving. Dat linkt dan weer aan mijn morele ambitie. 

Klik hier voor kwalificaties & keurmerken.