the path to succes is to take massive, determined action

mental capital

Mental Capital richt zich op mensen binnen organisaties, van medewerker tot eigenaar of CEO. Wij geloven dat mensen die “goed in hun vel zitten” beter presteren en dus succesvoller zijn. Wij geloven ook dat organisaties die dit onderkennen en hiermee structureel aan de slag gaan succesvollere organisaties zullen zijn. Deze organisaties zijn vervolgens beter in staat om talent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. Mental Capital biedt als coach geen standaard oplossingen en werkt vanzelfsprekend confidentieel. Werken vanuit je kern om patronen te doorbreken is onze basis.

Mental Capital ondersteunt organisaties in het succesvol opzetten van beleid en uitvoeren van programma’s die als doel hebben het beste uit mensen te halen. Onze programma’s richten zich veelal op coaching en training van individuele medewerkers en teams. Zo hebben wij diverse programma’s voor team coaching, leiderschapstraining, loopbaan coaching en life-coaching. Het creëren van focus, passie en “de juiste drive” staan in deze coaching programma’s centraal. De coaches en trainers van Mental Capital zijn geaccrediteerde professionals met veelal een brede achtergrond en ervaring binnen profit en non profit organisaties.

Mental Capital levert specifieke diensten zoals het begeleiden van ondernemers of senior managers middels business coaching. In deze maatwerk coachtrajecten ligt de focus veelal op passie, inzicht en impact. We bieden een maatwerkoplossing, geen confectiepak. We nemen je bij de hand en onderzoeken wat nodig is (en haalbaar) gerelateerd aan je doelen.

Ongeacht de rol die Mental Capital vervult binnen een organisatie zal onze focus altijd gericht zijn op mensen.

Elke dag zien wij weer dat mensen die “goed in hun vel zitten” beter presteren en dus succesvoller zijn. En dat bedrijven die hier structureel  mee aan de slag gaan succesvollere organisaties zijn.

Klik hier voor kwalificaties & keurmerken.