team effectiviteit

Als je wil werken aan team effectiviteit, dan bedoelen we vaak effectief samenwerken, communiceren, samen hetzelfde doel bereiken.

Een gedegen inventarisatie van gezamenlijke onderliggende waarden gaat hieraan vooraf. Een effectieve manier die Mental Captial hiervoor toepast zijn groepsopdrachten. Dit zijn opmaat gesneden opdrachten, en hier komt de expertise van het therapeutschap perfect van pas. Snel, effectief, maar ook confronterend. Gelardeerd met visuele ijkpunten en resultaat.

hoe & waar

Team effectiviteitssessies vinden in groepsverband plaats van maximaal 8 personen*.
Team effectiviteitssessies kunnen op je eigen locatie plaatsvinden, maar beter is om dit off-site te doen. 

kosten

Trainerskosten per dagdeel € 595,00, een dagdeel is 3 uur, maximaal 8 personen*.
Kosten zijn exclusief voorbereidingskosten, exclusief reiskosten & reistijd, exclusief BTW.
Kosten zijn inclusief benodigd creatief materiaal. Wil je meer weten?, neem contact met ons op.

 * Indien opschaling van het aantal deelnemers wenselijk is, kan Mental Capital dit faciliteren met collega-trainers die beschikken over de juiste certificering. Kwaliteitsborging en een meerprijs is dan logischerwijs van kracht.

additioneel

Accommodatie, catering.

 

Kijk hier voor informatie over een training lateraal denken.