disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Mental Capital kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website over coaching en training geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere sites) aanvaardt Mental Capital geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Mental Capital in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze coachings- en trainingsdiensten en de inhoud van deze tekst.

copyright

Alle inhoud van deze pagina's; zoals teksten, grafische elementen, logo's en buttons is eigendom van Mental Capital of haar licentiehouders: Constructive Play dan wel De Beeldend Therapeut, en is beschermd onder Nederlandse copyrightwetgeving.

De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mental Capital te Purmerend, onder de rook van Amsterdam. 

Kijk hier voor informatie over coaching bij Mental Capital.