trainer coach therapeut

Voor mijn kwalificatie en digitaal trackrecord lees je meer op mijn Linkedin profiel.

Naast het coachen en trainen op de profit - & non-profit markt bij Mental Capital, ben ik gz-vaktherapeut, NLP practitioner, schematherapeutisch werker en systeemtherapeutisch werker. Binnen het bedrijf De Beeldend Therapeut behandel ik particulieren met een psychologische hulp/zorgvraag (psychopathologie) binnen een privépraktijk. Er is strikte certificering nodig om als gz-vaktherapeut volgens de beroepscode te mogen behandelen en coachen.

 • Sinds 2013 een belangrijke gedragsveranderaar in de markt
 • Geïnspireerd door positieve psychologie van Seligman
 • Inzet van ervaringsgerichte methodiek vaktherapie (materiaal inzet), NLP, schematherapie (ontdekken van gevoelige snaren, gemoedstoestanden, IMRS, imaginatie), systeemtherapie (dynamiek, genogram, tijdslijn) en mindfulness (focus). 
 • Personal development consultant - coach
 • Actief in de Randstad
registers
 • Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) 4832
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Register Vaktherapie 1010004832
 • Register Schematherapie 197233
 • Register Systeemtherapie (NVRG) 14183
 • NOBCO 33080
 • NIBIG 526956 (Wkkgz)

Kijk hier voor informatie over coaching.