NVVE

NVVE

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde heeft Mental Capital ingehuurd om een individuele werknemer uit het team van NVVE te coachen. Gedurende individuele coachingsgesprekken worden actiepunten gedefinieerd om gedragsverandering te activeren.